Formulieren 2012-2013

Discussion in 'Algemeen' started by Ruudboy, Sep 16, 2012.

  1. Ruudboy

    Ruudboy Administrator

    Ohh, in het landelijke reglement. Nee, voor N14 hebben we in West 4 een vervangende regel opgesteld, die staat in het aanvullende reglement.
  2. Edt

    Edt Lid

    Straight formulier is ook te downloaden op poolwest 3

Share This Page