Over Poolwest4

Pool West 4 is een district dat  is aangesloten bij de KNBB. Op landelijk niveau is er een verdeling gemaakt voor alle districten. Pool West 4 is verantwoordelijk voor alle poolers, toernooien en competities die plaats vinden in Zeeland, Zeeuws Vlaanderen, Zuid-West en Midden Brabant.

Pool West 4 is onder gebracht in een verenigingsstructuur. Minimaal één keer per jaar wordt er een algemene leden vergadering gehouden. Hierin kunnen de leden hun wensen en behoeften aangeven. Vanuit de ALV is er ook een bestuur aangewezen. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie van alle activiteiten in het district. Dit wordt gedaan met de hulp van vrijwilligers.

Op dit moment zijn voor het district de volgende vrijwilligers actief:

Bestuur

Voorzitter Gino De Ruyter voorzitter@poolwest4.nl
Penningmeester Vacant
Secretaris Klarita Polak secretaris@poolwest4.nl

Competitieleiders

1e klasse Maarten Grashoff 1eklasse@poolwest4.nl
2e klasse Sandra Kooij 2eklasse@poolwest4.nl

Overige vrijwilligers

Regionale ranking Vacant
Instructeur pool Vacant
Webmaster Ruud Schilders ruudboy@poolwest4.nl