Notulen en begroting

Op deze pagina zijn al de notulen van het district beschikbaar. Daarnaast wordt hier elk jaar de begroting gepresenteerd. Verder kun je hier relevante documenten downloaden voor de ledenvergadering zoals het machtigingsformulier

2015/2016

Agenda Bijzondere ledenvergadering 2015-2016

Notulen Bijzondere ledenvergadering 2015-2016

2014/2015

Notulen zomer Algemene Ledenvergadering 2014-2015

Notulen Teamcaptains- en ledenvergadering 2014-2015

Notulen Teamcompetitie vergadering 2014-2015

2013/2014

Notulen vergadering bestuur 28-10-2013

 Overig

Machtigingsformulier Algemene Ledenvergadering West4