Algemene Ledenvergadering 2015

Op 12 juli is er een algemene ledenvergadering voor alle spelers die onder het District West4 vallen. Op deze vergadering kan er aanvullende informatie gevraagd worden aan het bestuur, competitieleiders en wedstrijdleiders over alle zaken in West4. Daarnaast zijn er verschillende moties en wijzigingen waarover gestemd zal worden. Alle spelers die uitkomen voor een regionaal of landelijk team, dat speelt in West4 mogen hier over stemmen. Alle spelers die niet ingeschreven zijn voor een team, maar wel lid zijn van de bond en in West4 wonen, mogen ook stemmen. Naar aanloop van de vergadering zal er een agenda bekendgemaakt worden op de website van West4, dit is uiteraard op https://www.poolwest4.nl/

Het bestuur probeert zoveel mogelijk animo te creëren voor deze vergadering. Daarom zullen er consumpties aangeboden worden voor de aanwezige op de vergadering. Daarnaast wordt er naderhand een koppeltoernooi georganiseerd.

Informatie over de ALV:
Datum: 12 juli 2015
Melden voor: 13.00
Agenda:  Klik hier
Voorstel Competitie:  Klik hier

Informatie over het koppeltoernooi:
Datum: 12 juli 2015
Melden voor: 14.00
Start: Na de ALV
Speltype: 9-Ball
Systeem: DKO gevolgd door SKO
Inschrijfgeld: €15,- per koppel
Prijzengeld: verdeling afhankelijk van het aantal deelnemers

Inschrijven kan hier of op de dag zelf.