Gelukkig nieuwjaar en geplande bestuurswisseling

Beste West4 leden van Vlissingen tot Tilburg,

De organisatie van West4 wenst jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en een voorspoedig 2016 toe. De jaarwisseling brengt dan ook nieuwe ontwikkelingen voor het district, hierover wat meer informatie.

Tijdens een informeel overleg tussen de bestuurders is naar boven gekomen dat het tijd is voor een wisseling van de wacht. Deze beslissing speelde al een langere tijd en is in de afgelopen weken tot stand gekomen. De redenen hiervoor zijn vrij simpel. Als eerste miste het bestuur de aansluiting met zijn leden, wat er voor zorgde dat er vaak beslissingen gemaakt werden waar men niet achter stond.

Het verschil van visie tussen de leden en het bestuur was al langer zichtbaar, vooral na de laatste Algemene Ledenvergadering. Een bestuur moet uiteindelijk beslissingen maken waar de leden achter staan, zodra dit niet meer ter sprake is, moet men ook weer in de spiegel kijken. Op basis daarvan is het beter dat spelers die wel de visie van de leden dragen zich gaan inzetten als bestuur.

Verder merkte het bestuur in het afgelopen jaar dat het steeds lastiger werd om onderling te vergaderen en goed aandacht te besteden aan alle lopende zaken in het district. Een actief bestuur is cruciaal om in de regio de sport te blijven ondersteunen. Vanwege een gebrek aan tijd is dat voor dit huidige bestuur niet meer mogelijk. Er is dan ook voor gekozen om dit gelijk aan te pakken, in plaats van hierin te verzaken.

Dit betekent dat er per direct drie bestuursfuncties ter beschikking zijn in het district. Voor de competitie heeft dit geen gevolgen, Sandra en Maarten blijven actief als competitieleiders en zullen een goed verloop verzorgen. Naast de huidige competitie kan dus een nieuw bestuur samengesteld worden dat de taken kan invullen. Door nu op te stappen geeft het bestuur de leden de kans om ruim voor het volgende seizoen dit te doen.

Het beleggen van een bijzondere ledenvergadering zal georganiseerd worden door Maarten Grashoff. Daarnaast heeft hij aangegeven om zich in te zetten voor het vormen van een nieuw bestuur. De leden zullen geĂŻnformeerd worden zodra de datum van deze vergadering bekend is. De overdracht van alle kennis, documentatie en toegang zal na deze vergadering plaats vinden.

Mochten er vragen en/of suggesties zijn vanuit de leden, kunnen deze tot die tijd gericht worden aan Gino@poolwest4.nl. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur of een eventuele andere functie, kunnen mailen naar Maarten@poolwest4.nl.

Afsluitend willen dan ook het aftredend bestuur bedanken voor hun inzet en de energie die zij in de afgelopen periode hebben gestoken.