Inschrijvingen regionale competitie geopend

De inschrijvingen voor de regionale teamcompetitie zijn vanaf nu geopend. In het verleden werd er gebruik gemaakt van een inschrijvingsformulier, vanaf dit seizoen is dit onderdeel van de website geworden. Na de inschrijving kan de teamcaptain een .pdf bestand downloaden met alle gegevens en er wordt ook nog een mail gestuurd ter bevestiging. Hopelijk zal dit genoeg duidelijkheid verschaffen voor alle partijen rondom de inschrijving.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering zijn er een paar aanpassingen ter sprake gekomen voor de regionale competitie. Een daarvan is dat het inschrijfgeld voor het team voor aanvang van de competitie overgeschreven moet zijn. Dit seizoen moeten alle teams dan ook voor 1 oktober hun inschrijfgeld over hebben geschreven. De inschrijftermijn zelf loopt tot en met 13 september.

Voor de eerste klasse is er tevens een stemming geweest over het hanteren van restricties rondom de deelname van landelijke spelers. De uitkomst was dat elk team maximaal twee landelijke spelers in hun team mag hebben en daarvan mag er maximaal één speler van opgesteld worden.  Inmiddels zijn het bestuur en het wedstrijdsecretariaat benaderd door diverse teams dat zij hierdoor dusdanig beperkt zijn in het samenstellen van teams dat men geen andere optie ziet dan zich terug te trekken uit de regionale competitie. Op basis van deze feiten heeft het bestuur met het wedstrijdsecretariaat overlegd.

Het beperken van de landelijke spelers op deze manier zorgt voor twee ongewenste gevolgen. Teams zullen besluiten zich niet in te schrijven voor de eerste klasse, daardoor blijven er te weinig teams over om nog een eerste klasse te hanteren. Het verplicht promoveren van teams uit de tweede klasse is ongewenst, vanwege het verschil in niveau tussen de teams.  Wat dan over blijft is een competitie die uit 4 à vijf teams bestaat, deze is dan ook totaal niet aantrekkelijk voor de teams die over blijven. Het andere gevolg is dat een team met landelijke spelers zich wel inschrijft, maar vervolgens wedstrijden moet verzetten omdat zij problemen hebben met de opstelling.

De wens van de leden is belangrijk, maar deze mag niet de competitie ondermijnen. Ter bescherming van de competitie hebben het bestuur en het wedstrijdsecretariaat dan ook besloten om af te wijken van de restrictie die middels de stemming is bepaald. Gezien de huidige spelers en hun intentie om deel te nemen aan de regionale competitie is er dan ook besloten om de volgende eis te hanteren rondom de landelijke spelers:

Spelers actief op landelijk niveau kunnen meespelen in de eerste klasse. Daar staat wel tegenover dat ze niet hoger uitkomen dan de tweede divisie.

Dit ondermijnt de huidige teams niet meer in hun deelname aan de eerste klasse en beschermt het niveau van de eerste klasse om competitievervalsing te voorkomen. Wij zien dit als een eerlijke regel, die minder spelers beperkt in hun mogelijkheden dan dat de oude eis deed.

De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend, alle informatie staat op de desbetreffende pagina en kan hier gevonden worden. Deze is uiteraard ook vindbaar in het menu.