Nieuws

Bijzondere Ledenvergadering 2018

Op 15 Mei 2018 zal er omstreeks 19.00 een Bijzondere Ledenvergadering plaatsvinden in de Distel, te Roosendaal.

Zie de agenda en de bijbehorende punten voor meer informatie omtrent deze vergadering.

Wel wordt er van alle geïnteresseerde leden verlangd om zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden. Op deze manier kan er rekening gehouden worden met de opkomst in verband met de locatie. aanmelden kan door een bericht te sturen via het contactformulier.

Voor alle aanvullende documentatie klik hier


Bijzondere ledenvergadering 2015/2016

Op 16 april om 13.00 zal in de Distel een bijzondere ledenvergadering plaats vinden. Dit is naar aanleiding van het terugtreden van het bestuur op 31 december 2015. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn en als afsluiting zal er een toernooi georganiseerd worden door het enkele gegadigde.

Meer informatie over de agenda kun je hier vinden.


Gelukkig nieuwjaar en geplande bestuurswisseling

Beste West4 leden van Vlissingen tot Tilburg,

De organisatie van West4 wenst jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar en een voorspoedig 2016 toe. De jaarwisseling brengt dan ook nieuwe ontwikkelingen voor het district, hierover wat meer informatie.

Tijdens een informeel overleg tussen de bestuurders is naar boven gekomen dat het tijd is voor een wisseling van de wacht. Deze beslissing speelde al een langere tijd en is in de afgelopen weken tot stand gekomen. De redenen hiervoor zijn vrij simpel. Als eerste miste het bestuur de aansluiting met zijn leden, wat er voor zorgde dat er vaak beslissingen gemaakt werden waar men niet achter stond.

Het verschil van visie tussen de leden en het bestuur was al langer zichtbaar, vooral na de laatste Algemene Ledenvergadering. Een bestuur moet uiteindelijk beslissingen maken waar de leden achter staan, zodra dit niet meer ter sprake is, moet men ook weer in de spiegel kijken. Op basis daarvan is het beter dat spelers die wel de visie van de leden dragen zich gaan inzetten als bestuur.

Verder merkte het bestuur in het afgelopen jaar dat het steeds lastiger werd om onderling te vergaderen en goed aandacht te besteden aan alle lopende zaken in het district. Een actief bestuur is cruciaal om in de regio de sport te blijven ondersteunen. Vanwege een gebrek aan tijd is dat voor dit huidige bestuur niet meer mogelijk. Er is dan ook voor gekozen om dit gelijk aan te pakken, in plaats van hierin te verzaken.

Dit betekent dat er per direct drie bestuursfuncties ter beschikking zijn in het district. Voor de competitie heeft dit geen gevolgen, Sandra en Maarten blijven actief als competitieleiders en zullen een goed verloop verzorgen. Naast de huidige competitie kan dus een nieuw bestuur samengesteld worden dat de taken kan invullen. Door nu op te stappen geeft het bestuur de leden de kans om ruim voor het volgende seizoen dit te doen.

Het beleggen van een bijzondere ledenvergadering zal georganiseerd worden door Maarten Grashoff. Daarnaast heeft hij aangegeven om zich in te zetten voor het vormen van een nieuw bestuur. De leden zullen geïnformeerd worden zodra de datum van deze vergadering bekend is. De overdracht van alle kennis, documentatie en toegang zal na deze vergadering plaats vinden.

Mochten er vragen en/of suggesties zijn vanuit de leden, kunnen deze tot die tijd gericht worden aan Gino@poolwest4.nl. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur of een eventuele andere functie, kunnen mailen naar Maarten@poolwest4.nl.

Afsluitend willen dan ook het aftredend bestuur bedanken voor hun inzet en de energie die zij in de afgelopen periode hebben gestoken.


Regionale Competitie 2015/2016 bekend

Vanaf vandaag kun je alle informatie rondom de regionale competitie voor het seizoen 2015/1206 vinden op de website. Uiteindelijk hebben er 18 teams zich ingeschreven voor de competitie. Dit houdt in dat de verdeling voor dit seizoen als volgt is:

1e klasse
7 teams
dubbele competitie
start in de week van 5 oktober

2e klasse
11 teams
enkele competitie
Start in de week van 12 oktober

De schema's van beide klassen staan op de website onder het kopje competitie. Of je kunt gaan naar de website van de knbb;  http://competitie.knbb.nl. Daarnaast zijn de aanvullende reglementen en het wedstrijdformulier vanaf nu beschikbaar op de website onder het kopje reglementen.

Op 25 september zullen alle teamcaptains een mail ontvangen met aanvullende informatie en de factuur voor deelname aan de competitie dit seizoen. Mocht je nog niet betaald hebben,  dit kan tot en met 1 oktober.


Inschrijvingen regionale competitie geopend

De inschrijvingen voor de regionale teamcompetitie zijn vanaf nu geopend. In het verleden werd er gebruik gemaakt van een inschrijvingsformulier, vanaf dit seizoen is dit onderdeel van de website geworden. Na de inschrijving kan de teamcaptain een .pdf bestand downloaden met alle gegevens en er wordt ook nog een mail gestuurd ter bevestiging. Hopelijk zal dit genoeg duidelijkheid verschaffen voor alle partijen rondom de inschrijving.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering zijn er een paar aanpassingen ter sprake gekomen voor de regionale competitie. Een daarvan is dat het inschrijfgeld voor het team voor aanvang van de competitie overgeschreven moet zijn. Dit seizoen moeten alle teams dan ook voor 1 oktober hun inschrijfgeld over hebben geschreven. De inschrijftermijn zelf loopt tot en met 13 september.

Voor de eerste klasse is er tevens een stemming geweest over het hanteren van restricties rondom de deelname van landelijke spelers. De uitkomst was dat elk team maximaal twee landelijke spelers in hun team mag hebben en daarvan mag er maximaal één speler van opgesteld worden.  Inmiddels zijn het bestuur en het wedstrijdsecretariaat benaderd door diverse teams dat zij hierdoor dusdanig beperkt zijn in het samenstellen van teams dat men geen andere optie ziet dan zich terug te trekken uit de regionale competitie. Op basis van deze feiten heeft het bestuur met het wedstrijdsecretariaat overlegd.

Het beperken van de landelijke spelers op deze manier zorgt voor twee ongewenste gevolgen. Teams zullen besluiten zich niet in te schrijven voor de eerste klasse, daardoor blijven er te weinig teams over om nog een eerste klasse te hanteren. Het verplicht promoveren van teams uit de tweede klasse is ongewenst, vanwege het verschil in niveau tussen de teams.  Wat dan over blijft is een competitie die uit 4 à vijf teams bestaat, deze is dan ook totaal niet aantrekkelijk voor de teams die over blijven. Het andere gevolg is dat een team met landelijke spelers zich wel inschrijft, maar vervolgens wedstrijden moet verzetten omdat zij problemen hebben met de opstelling.

De wens van de leden is belangrijk, maar deze mag niet de competitie ondermijnen. Ter bescherming van de competitie hebben het bestuur en het wedstrijdsecretariaat dan ook besloten om af te wijken van de restrictie die middels de stemming is bepaald. Gezien de huidige spelers en hun intentie om deel te nemen aan de regionale competitie is er dan ook besloten om de volgende eis te hanteren rondom de landelijke spelers:

Spelers actief op landelijk niveau kunnen meespelen in de eerste klasse. Daar staat wel tegenover dat ze niet hoger uitkomen dan de tweede divisie.

Dit ondermijnt de huidige teams niet meer in hun deelname aan de eerste klasse en beschermt het niveau van de eerste klasse om competitievervalsing te voorkomen. Wij zien dit als een eerlijke regel, die minder spelers beperkt in hun mogelijkheden dan dat de oude eis deed.

De inschrijvingen zijn vanaf nu geopend, alle informatie staat op de desbetreffende pagina en kan hier gevonden worden. Deze is uiteraard ook vindbaar in het menu.


Laat jouw stem horen op de Algemene Ledenvergadering

Voor de toekomst van West4 is het van belang dat de stem van de leden gehoord wordt en dat deze bepalend is voor de richting die wij opgaan als district. Om hier voor te zorgen kun je in aanloop naar de komende vergadering het volgende doen:

Heb je vragen of eventuele zaken die aangekaart moeten worden tijdens de vergadering, stuur dit door naar bestuur. Op deze manier kunnen we dit op de agenda zetten en er voor zorgen dat het wordt behandeld.

Ben je niet in staat om te komen naar de Algemene Ledenvergadering, maar wil je wel meebeslissen over actuele zaken? Dat kan, je kunt namelijk iemand machtigen om voor je te stemmen op de vergadering. Hiervoor is een formulier beschikbaar gesteld en dat kun je hier downloaden.

Jouw stem in het district kan er ook voor zorgen dat er landelijk wijzigingen plaats vinden. Het is dus ook voor de landelijke spelers interessant om naar de vergadering te komen en hun mening te geven. Maar naast het stemmen kan je ook gewoon meedoen met het koppeltoernooi na afloop, dus er zijn voldoende redenen om te komen naar de Distel op 12 juli.


Algemene Ledenvergadering 2015

Op 12 juli is er een algemene ledenvergadering voor alle spelers die onder het District West4 vallen. Op deze vergadering kan er aanvullende informatie gevraagd worden aan het bestuur, competitieleiders en wedstrijdleiders over alle zaken in West4. Daarnaast zijn er verschillende moties en wijzigingen waarover gestemd zal worden. Alle spelers die uitkomen voor een regionaal of landelijk team, dat speelt in West4 mogen hier over stemmen. Alle spelers die niet ingeschreven zijn voor een team, maar wel lid zijn van de bond en in West4 wonen, mogen ook stemmen. Naar aanloop van de vergadering zal er een agenda bekendgemaakt worden op de website van West4, dit is uiteraard op https://www.poolwest4.nl/

Het bestuur probeert zoveel mogelijk animo te creëren voor deze vergadering. Daarom zullen er consumpties aangeboden worden voor de aanwezige op de vergadering. Daarnaast wordt er naderhand een koppeltoernooi georganiseerd.

Informatie over de ALV:
Datum: 12 juli 2015
Melden voor: 13.00
Agenda:  Klik hier
Voorstel Competitie:  Klik hier

Informatie over het koppeltoernooi:
Datum: 12 juli 2015
Melden voor: 14.00
Start: Na de ALV
Speltype: 9-Ball
Systeem: DKO gevolgd door SKO
Inschrijfgeld: €15,- per koppel
Prijzengeld: verdeling afhankelijk van het aantal deelnemers

Inschrijven kan hier of op de dag zelf.


Nieuwe Website Online!

Met de terugloop van de bezoekers op het forum, is de complete website van Pool West4 in een nieuw jasje gestoken. Vanaf nu kun je daar terecht voor alle informatie die je zoekt op regionaal en landelijk niveau, zodat iedereen beter op de hoogte is. Mocht je informatie tegenkomen die niet meer klopt of een aanvulling geven, dan kan dat door contact op te nemen.

Voor de toernooien die er regelmatig georganiseerd worden in het district is een aparte kalender opgezet. Deze kan gebruikt worden voor de organisators om hun toernooi beter te verspreiden. Wil je een toernooi op de kalender, of wil je regelmatig zelf toernooien op de kalender zetten, neem dan contact met ons op.

Als laatste is de website gekoppeld aan Facebook, zo zullen alle berichten op de website automatisch gedeeld worden op Facebook. Geen excuus om niet meer op de hoogte te zijn van alles poolnieuwtjes in het district!


Pool West 4 zoekt vrijwilligers!

Ben jij geïnteresseerd om iets voor de poolsport te betekenen? In het district zijn er op dit moment meerdere functies open. Deze variëren van het organiseren van toernooien tot het leren van de poolsport aan nieuwe spelers.

Lijkt jou dit wat, ga dan naar onze pagina met vacatures voor meer informatie of neem contact met ons op.


NK Pool 2015

Tot en met 29 april kun je je nog inschrijven voor de categorieën Senioren, Dames en Jeugd bij het NK Pool 2015. Net zoals vorig jaar zal er in iets meer dan een week beslist worden wie de beste spelers van Nederland zijn. Dit zal gebeuren in verschillende categorieën verdeeld over acht dagen.

Dit jaar zullen er EK spots verdeeld worden op basis van de prestaties op het NK. Dit is van toepassing bij de Heren, Dames en Senioren. Dit wordt verder nog gecombineerd met prijzengeld en enkel tickets voor de Eurotour.

Voor meer informatie over de verdeling van de kwalificaties, de opzet van het hoofdtoernooi en verdere vragen, ga naar de website.

www.nkpool.nl


Besloten Zeeuws Kampioenschap 2015

Zondag 26 april 2015 word er in Poolcafe The Roadhouse de Zeeuwse kampioenschappen poolbiljart gehouden. Aan dit Zeeuws kampioenschap mag iedereen meedoen die in Zeeland woont en/of in Zeeland geboren is.

Toernooi informatie:

  • 9-ball dubbel knock out tot de laatste acht.
  • Inschrijfgeld: 10 euro
  • Aanvang: 12.00 uur
  • Melden tot:11.30 uur
  • Zaal open:11.00 uur

Prijzengeld:

Nog onbekend

Locatie:

Poolcafe The Roadhouse
Walensingel 63
4332NN Middelburg

info@theroadhouse.nl
0118624370